Fiman Allah SWT :
" Berikanlah Mahar (maskahwin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. "(An Nisa: 4)


Pemberian mahar ini wajib di atas lelaki tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak disebutkan di waktu akad, pernikahan itu pun sah. Banyaknya maskahwin itu tidak dibatasi oleh syariat, melainkan menurut kemampuan suami berserta keredhoaan isteri. Mahar tersebut hendaklah disanggupi oleh suami untuk membayarnya kerana apabila ianya telah ditetapkan oleh isteri, maka jumlahnya menjadi hutang kepada suami andaikata mahar itu tidak dibayar. Di dalam hal mahar ini, janganlah terlalu banyak jumlahnya dengan tujuan bermegah-megah.
Sabda Rasulullah s.a.w :
"Dari Aisyah, bahawasanya Rasulallah s.a.w bersabda : Sesungguhnya sebesar-besar berkah nikah ialah yang sederhana belanjanya."


"Dari Ibnu Abbas:
 Sesungguhnya Ali, ketika ia sudah bernikah dengan Fatimah bermaksud akan mulai bercampur (jima). Rasulallah s.a.w melarangnya sebelum memberikan sesuatu. Maka berkata Ali kepada Rasulallah,: "Saya tidak punya apa-apa" Jawab Rasulallah s.a.w kepada Ali : Berikanlah baju perangmu itu." Lalu Ali memberikannya, kemudian didekatinya (dicampurinya)Fatimah.                                                                                                 (HR Abu Dawud)


Diantara barkahnya seorang WANITA ialah:
~ Berkahwin pada usia yg muda.
~ Murah mahar perkahwinannya.
~ Dapat melahirkan ramai zuriat.
Wallahu A’lam.